• 180gr (6 oz) cin mısır patlatma kapasitesine sahiptir.

Bu ürünün kullanıldığı Mısır Patlatma Makineleri